• Palyaço - Kostümlü Karakter
  • Doğum günü ve açılışlarda eğlence. Renkli bir görüntü :)
  • Sihirbaz Gösterileri
  • Sihirbazımız size unutamayacağınız anlar yaşatacak.
  • Tiyatro Oyunları ve Skeçler
  • Her yaşa hitab eden eğlenceli tiyatro oyunları ve skeçler.
  • Jonglör gösterileri
  • Toplar, labutlar, inanılmaz denge gösterileri.
  • Şişme Oyun Parkları
  • Tırmanma dağı, sumo olimpiyatları, gladyatör, dev kaydırak
  • Atölye çalışmaları
  • Resim, heykel, kum boyama gibi el becerisini geliştiren uygulamalar
  • Ateş Gösterisi
  • Benzersiz bir kareografi, sıcak dakikalar.

Sihirbazlık Nedir?

Sihirbazlık Nedir
11 Ocak 2014 tarihinde bu sayfa açıldı
 


İçinde bulunulan durum gereği, yapılması mümkün olmayan işleri, özel aletler ve teknikler ile gerçek hayatta yapmaktır.

Sihirbazlık sanatı çok zengindir. Yapabileceğiniz oyun sayısı sizin hayal gücünüzle sınırlıdır. Bu iş uzun yıllar süren bir eğitim gerektirir. Sahne bilgisi, seyirci piskolojisi. kostüm bilgisi, teknik bilgiler,
illüzyon tarihi gibi pek çok konuyu kapsar. Birkaç illüzyon oyunu yada teknik sır bilmekle sihirbaz olunmaz.

 Bu sanat kendi içinde farklı branşlara ayrılır.
 Close up (yakın plan sihirbazlığı),
 Street magic (sokak sihirbazlığı),
 Bar magic (bar sihirbazlığı),
 Genel illüzyon (genel sihirbazlık),
 Manipülasyon (El çabukluğu),
 Mentalizm (Kehanetlerde bulunma),
 Büyük illüzyon (Kız kesme, uçma gibi..)

Sihirbazların kullandığı sekiz temel oyun kategorisi vardır.

1.Üretme (production) 
Şapkadan tavşan çıkartma, havadan yakalanan iskambil kartları, sahnede
birden meydana gelen nesneler. Bunlarrın hepsi sihirdir. Yoktan var etme olarak ta tarif edilebilir.

2.Yok etme (vanish)
Sihirbazın parmağını şıklatmasıyla kaybolan para, kafeste kaybolan kuşlar, kaybolan değnek gibi örneklerle açıkladığım bu yöntem var olan bir şeyi yok etme diye açıklanabilir.

3.Şekil değiştirme (transformation)
 Kafese bir tavuk yerleştirilir. Sihirbaz kafesin üstünü örter ve birkaç sihirli söz söyleyip kafesi açar. Tavuk yumurtaya dönüşmüştür. Boş bir kutu içine yerleştirilen beyaz mendilin tavşana dönüşmesi diğer bir örnektir. Şekil değiştirme bir şeyi başka bir şeye dönüştürmektir.

4.Parçalayıp tekrar birleştirme (restoration)
İp iki parçaya kesilir ve bu iki parça tekrar birbirine bağlanır, düğüm kaybolur, ip eski haline geri döner. Gazete kağıdını parçalayan Sihirbaz parçaları avucunda toplar. Gazete kağıdı parçaları birleşerek eski haline döner. Bayan bir asistanın vücudunu iki parçaya bölüp birleştirmek te bu metoda bir örnektir.

5.Yerdeğiştirme (teleportation)
 Bozuk parayı kaybedip sahnenin diğer ucundaki boş kutudan çıkartan bir sihirbaz izlemişsinizdir. Bir asistan sahnedeki boş sandık içine yerleştirilir, sandık kapağı kitlenir. Sihirbaz sandığın üzerine çıkar ve bir örtü ile kendini gizler. Bir saniye geçmeden örtü açılır. Sandığın üzerinde asistan durmaktadır. Sandığın kilidi açılır ve içinden sihirbaz çıkar. Yerdeğiştirme bir nesneyi bulunduğu yerden başka bir yere transfer etmektir.

6.Uçurma (levitation)
Asistanını hipnotize ettikten sonra onu yer çekimine karşı koyarak uçurmaya başlar. Vücudunun etrafından bir halka geçirerek hiçbirşey bağlı olmadığını gösterir. Close up artistleri ise sizden ödünç aldığı parayı uçurur. Yada bir   skambil kartını uçurur. Bazende bir mendil uçarak  şişenin etrafında dans etmeye başlar. Uçurma, kendini, asistanını yada bir nesneyi yer çekimine karşı koyarak havaya kaldırmasıdır.

7.Delip geçmek (penetration)
 Katı bir nesnenin diğer bir katı nesnenin içinden geçmesidir. Elindeki halkaları birbiri içinden geçirmesi. Hokka oyunu olarak bilinen "Cups and  Balls"da bu metoda bir örnektir.

8.Zihinsel illüzyon (telepathy)
 Seyirciler ellerindeki kağıtlara birşeyler yazar. Sihirbaz bu kağıtları toplayıp her kezin gözü önünde yakar ve küllere bakarak kimin ne yazdığını doğru tahmin eder. Eğer hatırlasanız birkaç sene önce ünlü illüzyonist David Copperfield sayısal loto sonuçlarını doğru tahmin etmişti. Anlaşıldığı gibi telepati, sanatçının olmamış ama olacak olayarı yada görmediği şeyleri doğru tahmin etmesidir.